NivO

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

 

NivO, het Nederlands instituut voor Ondernemingsraden, ondersteunt Ondernemingsraden (OR) en Personeelvertegenwoordigingen (PVT) met opleiding, training, advisering en begeleiding.

NivO is in 2004 opgericht door een groep mensen die constateerden dat er onvoldoende deskundigheid bestond om goede ondersteuning te bieden aan medezeggenschapsorganen. Vaak was begeleiding alleen toegespitst op de inhoud en de toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden(WOR), terwijl onderwerpen als arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en ARBO beleid, de uiteindelijke onderwerpen waarover het medezeggenschapsorgaan iets moest vinden, niet inhoudelijk behandeld werden vanwege een gebrek aan kennis bij de adviseur/trainer. Vanaf 2008 heeft Otto Koppen NivO voortgezet als eenmanszaak.

NivO levert maatwerkadvies met inzet van deze breed georienteerde jurist gespecialiseerd in medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht en arbeidsvoorwaarden. Zonodig werkt hij samen met gerenommeerde deskundigen op het gebied van pensioenen, ARBO wet- en regelgeving en vele andere terreinen. NivO beoordeelt úw branche, bedrijf en achterban. De bijdrage kan variëren van een eenvoudig telefonisch consult tot intensieve begeleiding bij de totstandkoming van een complete arbeidsvoorwaardenregeling.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu